Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human Physiology - an overview # 2024-01-22 -- 2024-02-02
3109 / Engelska Pathology # 2024-05-06 -- 2024-05-20
5253 / Engelska Human Physiology - distance course # 2024-04-15 -- 2024-04-26