Kurskatalog forskarutbildning - VT23

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2022-10-17 och 2022-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human Physiology - an overview # 2023-01-23 -- 2023-02-03
3109 / Engelska Pathology # 2023-05-02 -- 2023-05-12
5253 / Engelska Human Physiology - distance course # 2023-04-17 -- 2023-04-28