Kurskatalog forskarutbildning - VT24

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2023-10-16 och 2023-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2024-03-12 -- 2024-03-21
3214 / Engelska Function B - to Design Procedures and Projects Involving Research Animals 2024-04-09 -- 2024-05-30