Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Människans biologi eller sjukdomslära

För doktorander som saknar grundläggande medicinsk högskoleutbildning är det obligatoriskt att inhämta kunskap om människans biologi eller sjukdomslära (motsvarande 3 hp).

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2022-01-24 -- 2022-02-04
3109 / Engelska Pathology # 2022-05-02 -- 2022-05-13
3220 / Engelska Basic Human Neuroscience # 2022-01-17 -- 2022-03-01
5253 / Engelska Human Physiology - distance course # 2022-04-18 -- 2022-04-29