Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15
Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Försöksdjurskurser

För mer information om kurser i försöksdjursvetenskap, se Komparativ Medicins webbsidor: http://ki.se/km/utbildning-i-forsoksdjursvetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
2996 / Engelska Anaesthesia, Analgesia and Surgery (mice and rats) 2022-05-09 -- 2022-05-13
3036 / Engelska Mouse Necropsy 2022-05-23 -- 2022-05-25
5239 / Engelska Behavioral Analysis in Rodents: Classic and Novel Approaches 2022-05-02 -- 2022-05-06