Course catalogue doctoral education - VT24

    Startpage
  • Application can be done between 2023-10-16 and 2023-11-15
Application closed
Print
Title Introduktionskurs i kliniska studier: från idé till arkivering
Course number 5274
Programme 0-Not part of doctoral programme
Language Swedish
Credits 1.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Date 2022-02-21 -- 2022-02-25
Responsible KI department Department of Oncology-Pathology
Specific entry requirements
Purpose of the course Denna kurs riktar sig till doktorander utan erfarenhet av kliniska studier men som planerar genomföra en klinisk studie. Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en praktisk förståelse och inblick i processen, principer och regler inom uppstart, genomförande och avslut av kliniska studier.
Intended learning outcomes Studenten ska efter genomgången kurs:

- Ha kunskap om vad som krävs för att planera, genomföra och avsluta en klinisk studie
- Självständigt kunna planera och ta fram ett studieprotokoll inklusive en grundlig metodisk utvärdering och val av lämplig studiedesign
- Ha grundläggande kunskap och förståelse för innebörden av de olika avtal och regelverk som styr inför uppstart, vid genomförande samt avslut av en klinisk studie
- Reflektera kritiskt över andra studenters forskningsprojekt på ett vetenskapligt konstruktivt sätt
Contents of the course - Genomgång av olika begrepp och aktörer inom kliniska studier
- Studieplanering
- Good Clinical Practice (GCP), Helsingforsdeklarationen och andra regelverk liksom genomgång av prövare/sponsors ansvar
- Avtal/kostnadsberäkning
- Ansökan
- Studiegenomförande
- Avslut/Arkivering/Rapportering
Teaching and learning activities Föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer. Kursen fokuserar på praktiskt lärande genom att omsätta kunskap i praktisk bemärkelse och kritisk reflektion av kunskap.
Compulsory elements Obligatorisk närvaro vid föreläsningar, gruppövningar och presentationer. Frånvaro från enstaka obligatoriska moment (motsvarande högst 20% av tiden) kan kompenseras genom utförande av andra uppgifter i överenskommelse med kursansvarig.
Examination För att bli godkänd i kursen måste studenten visa att lärandemålen har uppnåtts. Detta bedöms genom aktivt deltagande i seminarier och godkänd muntlig och skriftlig presentation.
Intyg i GCP ingår om man blir godkänd.
Literature and other teaching material Helsingforsdeklarationen
ICH-GCP R2
Ev EU-direktiv, LVFS
Kliniska Studier Sverige, www.kliniskastudier.se
Number of students 10 - 30
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier (där tidigare startdatum prioriteras).
More information Kursen hålls i Solna (NKS och/eller Bioclinicum)
Additional course leader Ytterligare kursledare är Helené Sjöö. helene.sjoo@sll.se
Latest course evaluation Not available
Course responsible Elham Hedayati
Department of Oncology-Pathology

elham.hedayati@ki.se

Solnavägen 30 J5:30
BioClinicum, Karolinska University Hospital
171 64
Stockholm
Contact person -