Kurskatalog forskarutbildning - VT22

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2021-10-15 och 2021-11-15
Application closed
Skriv ut
Titel Grundkurs i SPSS
Kursnummer 3028
Program 0-Inte del av forskarutbildningsprogram
Språk Svenska
Antal högskolepoäng 1.5
Datum 2021-11-15 -- 2021-11-19
Kursansvarig institution Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Särskild behörighet
Kursens syfte Kursen kommer att ge dig solida grundkunskaper i statistikprogrammet SPSS, du lär dig bl a hur man lägger upp och strukturerar ett dataset, och hur man kan importera material från andra applikationer till statistikprogrammet SPSS och att tvätta data så att dessa blir i analyserbart skick.

En av de viktigaste delarna i analysen är att beskriva det datamaterial som har samlats in samt att hur man dokumenterar sina steg med hjälp av syntax.

Vi går grundligt igenom olika procedurer för att ""lära känna"" olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor.
Kursens lärandemål Efter kursen skall doktoranden:

- Ha grundläggande kunskaper om statistikprogrammet SPSS för att skapa strukturerade datafiler, modifiera data, samt skapa grafer och tabeller med hjälp av programmets menysystem.

- Självständigt kunna skapa en datafil utifrån ett protokoll/enkät och mata in data.

- Självständigt kunna definiera, sortera, modifiera och selektera data för enklare situationer.

- Ha kunskap om de vanligaste syntax kommandona för att hantera statistiska data i SPSS.

- Självständigt kunna skapa och modifiera enklare syntax för att bearbeta data i SPSS.

- Ha ett förhållningssätt till datahantering som visar på grundläggande förståelse för vikten av dokumentation m.h.a. syntax.

- Räkna med datumvariabler och hantera textvariabler.

- Självständigt kunna skapa grafer och avancerade tabeller och göra enklare redigeringar.

- Kunna utföra enklare analyser och tester.

- Ha en grundläggande insikt om olika typer av fel som kan uppstå vid datahantering.
Kursens innehåll Olika procedurer för att lära känna olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor, samt att med hjälp av syntax utföra grundläggande variabelkommandon.

Den beskrivande analysen omfattar både produktion av olika tabeller såväl som val av diagram. Du lär dig vilka typer av tabeller och diagram som är lämpliga beroende på de variabler du studerar.

För att erhålla så presentationsfärdiga rapporter som möjligt lär vi oss även att redigera resultatet av analysen.

Ändamålet är att hjälpa dig att effektivisera ditt arbete, dokumentera dina analyser med hjälp av syntax och snabbt komma igång med SPSS
Arbetsformer Denna kurs som sträcker sig över 5 dagar (2 dagar workshop + en övningsuppgift med avslutande seminarium).

Obligatoriska moment Vid frånvaro från datorövningarna får doktoranden göra kompletterande övningsuppgift/-er. Vid frånvaro från redovisning och genomgång av uppgift får doktoranden göra kompletterande övningsuppgift/-er.
Examination Examination av kursen består av en hemuppgift som redovisas skriftligt.
Doktoranden får självständigt arbeta med ett datamaterial under kursens gång som innehåller vanliga typer av problem med datahantering före en statistisk analys är möjlig. Varje doktorand lämnar enskilt in en lösning som dokumentation hur problemen har lösts som diskuteras via en peer-review. Egen tillgång till SPSS är nödvändig för att göra examinationen
Kurslitteratur och övriga läromedel Övningsuppgifter som delas ut under kurstillfället.
Antal studenter 10 - 15
Urval av studenter Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
Övrig information Obligatorisk närvaro måndag-onsdag (15-17/11) kl. 09-12 samt fredag (19/11) kl. 13-14.30. Frivillig närvaro måndag-onsdag (15-17/11) kl. 13-16. Kursen hålls i KI DS lokaler på Danderyds sjukhus (plan 5, målpunkt J).

Grundläggande statistik kommer inte att behandlas under kursen. Kursdeltagarna rekommenderas att innan kursstart se över sina kunskaper i terminologi och begrepp för grundläggande statistik på högskolenivå.
Ytterligare kursledare
Senaste kursvärdering Kursvärderingsrapport
Kursansvarig Fredrik Johansson
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

fredrik.johansson.2@ki.se
Kontaktpersoner -