Course catalogue doctoral education - VT22

    Startpage
  • Application can be done between 2021-10-15 and 2021-11-15
Application closed
Print
Title Grundkurs i SPSS
Course number 3028
Programme 0-Not part of doctoral programme
Language Swedish
Credits 1.5
Date 2021-09-27 -- 2021-10-01
Responsible KI department Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital
Specific entry requirements
Purpose of the course Kursen kommer att ge dig solida grundkunskaper i statistikprogrammet SPSS, du lär dig bl a hur man lägger upp och strukturerar ett dataset, och hur man kan importera material från andra applikationer till statistikprogrammet SPSS och att tvätta data så att dessa blir i analyserbart skick.

En av de viktigaste delarna i analysen är att beskriva det datamaterial som har samlats in samt att hur man dokumenterar sina steg med hjälp av syntax.

Vi går grundligt igenom olika procedurer för att ""lära känna"" olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor.
Intended learning outcomes Efter kursen skall doktoranden:

- Ha grundläggande kunskaper om statistikprogrammet SPSS för att skapa strukturerade datafiler, modifiera data, samt skapa grafer och tabeller med hjälp av programmets menysystem.

- Självständigt kunna skapa en datafil utifrån ett protokoll/enkät och mata in data.

- Självständigt kunna definiera, sortera, modifiera och selektera data för enklare situationer.

- Ha kunskap om de vanligaste syntax kommandona för att hantera statistiska data i SPSS.

- Självständigt kunna skapa och modifiera enklare syntax för att bearbeta data i SPSS.

- Ha ett förhållningssätt till datahantering som visar på grundläggande förståelse för vikten av dokumentation m.h.a. syntax.

- Räkna med datumvariabler och hantera textvariabler.

- Självständigt kunna skapa grafer och avancerade tabeller och göra enklare redigeringar.

- Kunna utföra enklare analyser och tester.

- Ha en grundläggande insikt om olika typer av fel som kan uppstå vid datahantering.
Contents of the course Olika procedurer för att lära känna olika typer av variabler. Detta inkluderar även omkodning av variabler, skapa nya variabler från befintliga och selektera ut individer som uppfyller vissa givna villkor, samt att med hjälp av syntax utföra grundläggande variabelkommandon.

Den beskrivande analysen omfattar både produktion av olika tabeller såväl som val av diagram. Du lär dig vilka typer av tabeller och diagram som är lämpliga beroende på de variabler du studerar.

För att erhålla så presentationsfärdiga rapporter som möjligt lär vi oss även att redigera resultatet av analysen.

Ändamålet är att hjälpa dig att effektivisera ditt arbete, dokumentera dina analyser med hjälp av syntax och snabbt komma igång med SPSS
Teaching and learning activities Denna kurs som sträcker sig över 5 dagar (2 dagar workshop + en övningsuppgift med avslutande seminarium).

Compulsory elements Vid frånvaro från datorövningarna får doktoranden göra kompletterande övningsuppgift/-er. Vid frånvaro från redovisning och genomgång av uppgift får doktoranden göra kompletterande övningsuppgift/-er.
Examination Examination av kursen består av en hemuppgift som redovisas skriftligt.
Doktoranden får självständigt arbeta med ett datamaterial under kursens gång som innehåller vanliga typer av problem med datahantering före en statistisk analys är möjlig. Varje doktorand lämnar enskilt in en lösning som dokumentation hur problemen har lösts som diskuteras via en peer-review. Egen tillgång till SPSS är nödvändig för att göra examinationen
Literature and other teaching material Övningsuppgifter som delas ut under kurstillfället.
Number of students 10 - 15
Selection of students Urvalet baseras på 1) kursplanens relevans för den sökandes doktorandprojekt (enligt motivering), 2) startdatum för doktorandstudier
More information Obligatorisk närvaro måndag-onsdag (27/9-29/9) kl. 09-12 samt fredag (1/10) kl. 13-14.30. Frivillig närvaro måndag- onsdag (27/9-29/9) kl. 13-16. Kursen hålls i KI DS lokaler (plan 5, målpunkt J) på Danderyds sjukhus.

Grundläggande statistik kommer inte att behandlas under kursen. Kursdeltagarna rekommenderas att innan kursstart se över sina kunskaper i terminologi och begrepp för grundläggande statistik på högskolenivå.
Additional course leader
Latest course evaluation Course evaluation report
Course responsible Fredrik Johansson
Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital

fredrik.johansson.2@ki.se
Contact person -