Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Infektion, inflammation, immunitet och autoimmunitet
English title Clinical research school in molecular medicine - Infection, inflammation, immunity and autoimmunity
Course number 2327
Credits 2.4
Responsible KI department Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Specific entry requirements
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2009-05-20
Purpose of the course
Intended learning outcomes Förståelse av centrala begrepp inom forskningsområdet, såväl inom den grundläggande forskningen som inom translationell och klinisk forskning. Förståelse av de viktigaste cellulära och molekylära mekanismerna för inflammatorisk reaktion, infektion och infektionsförsvar, immunitet och autoimmunitet i olika organ och organsystem. Förståelse av de processer som medverkar vid autoimmuna reaktioner och uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Förmåga att diskutera och värdera betydelsen av inflammatoriska och autoimmuna mekanismer inom olika kliniska problemområden.
Contents of the course Kursen ger en orientering inom de experimentella och kliniska forskningsfält där infektion, inflammation, immunitet och autoimmunitet spelar en betydande roll. Detta omfattar de celltyper, antikroppar och cellyte-proteiner som är involverade i dessa processer. Ett antal sjukdomar inom olika kliniska områden, och betydelsen för inflammatoriska och immunologiska mekanismer diskuteras. Kursen ger även insikt om den forskningsstrategi som tillämpats inom olika delområden.
Teaching and learning activities Föreläsningar och gruppseminarier.
Examination Gruppövning som redovisas muntligt inför kursen och lärarna.
Literature and other teaching material Helen F Galley: Critical Care Focus 10: Inflammation and Immunity. John Wiley & Sons Inc, 2003 Noel R Rose, Ian R Madkay: The Autoimmune Diseases, fjärde upplagan. Academic Press, 2006 Paul G Winyard, Derek A Willoughby: Inflammation Protocols (Methods in Molecular Biology). Humana Press 2003. Vetenskapliga artiklar utdelade i samband med gruppseminarier
Compulsory elements Redovisning av gruppseminarier. Frånvaro kompenseras av skriftlig redovisning av seminariearbetet.
Course responsible Erik Sundström
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0858583887

Erik.Sundstrom@ki.se

Contact person Maria Roos
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
0858585417

Maria.Roos@ki.se