Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Icke kovalenta interaktioner i proteiner
Engelsk benämning Non-covalent interactions in proteins
Kursnummer 1441
Antal högskolepoäng 7.5
Kursansvarig institution Institutionen för biovetenskaper och näringslära
Särskild behörighet Basic knowledge in chemistry or physics from university.
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av The Board of Postgraduate Education
Datum för fastställande 2007-02-08
Kursens syfte
Kursens lärandemål After the course, the students should have reached correct understanding of the physical basis of the different types of non-covalent interactions and their role in functional properties of protein. Furthermore, the students should have acquired to capacity to correctly devise an experimental strategy within their own research subject and to correctly interpreting experimental results relevant to the topic.
Kursens innehåll Van der Waals interactions
Hydrogen bonds
Hydrophobic interactions
Packing density of proteins, molecular volume
Debye - Hückel theory
Desolvation energy, Born theory
Calculation of the electrostatic interactions in proteins
Ionisation equilibria
Protonation/deprotonation equilibria in proteins
Application of the theory of electrostatic interactions
Denatured proteins
pH stability of proteins
Thermal denaturation
Interrelation between non-covalent interactions
Thermodynamics of proteins, experiments, interpretations
The analysis of non-covalent interactions for drug design
Arbetsformer Lectures by invited speakers, home works, seminars and roundtable discussions
Examination Written exam: three tasks should be solved, solutions should be defended.
Kurslitteratur och övriga läromedel Non-covalent interactions in proteins, Karshikoff A, 2006, Imperial College Press, London. Biophysical Chemistry, Cantor & Schimmel, 1980 Freeman & Co, NY
Obligatoriska moment
Kursansvarig Alessandra Villa
Institutionen för biovetenskaper och näringslära
+46-8-524 81081

Alessandra.Villa@ki.se

Hälsovägen 5
NEO
141 83
Huddingen
Kontaktpersoner