Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Skriv ut
Svensk benämning Cell Cykeln och Apoptos i Cancer
Engelsk benämning Cell Cycle and Apoptosis in Cancer
Kursnummer 1590
Antal högskolepoäng 1.5
Kursansvarig institution Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
Särskild behörighet
Betygsskala Godkänd/Icke godkänd
Fastställd av The Board of Postgraduate Education
Datum för fastställande 2007-08-30
Kursens syfte
Kursens lärandemål Understanding of how mutations in genes regulating cell growth and death cause cancer and what approaches to cancer therapy could be developed based on this knowledge.
Kursens innehåll Cell cycle, DNA damage checkpoints and its perturbation in cancer
Pro- and anti-apoptototic proteins in cancer and in cancer therapy
Oncogene activation as a driving force for cancer development and its targeting for cancer therapy
Tumor suppressors as targets for drug development
Proteolysis and cancer
Arbetsformer Lectures, seminars, presentation of papers by students and disucssions wth teachers.
Examination Writing an essay on the topic suggested by teachers.
Kurslitteratur och övriga läromedel Weinberg, Robert. The Biology of Cancer. Garland Science. ISBN 0-8153-4076-1; ISBN 0-8153-4078-8.
Obligatoriska moment To attend lectures, seminars, discussions and paper presentations.
Kursansvarig Galina Selivanova
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi


Galina.Selivanova@ki.se

Kontaktpersoner Galina Selivanova
Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi


Galina.Selivanova@ki.se