Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Print
Swedish title Forskarskolan för kliniker - IT och informationshämtning
English title Research school for clinicians - IT and information retrieval
Course number 1961
Credits 1.5
Notes The course meets the requirements for a general science course.

Responsible KI department Institutionen för medicin, Solna
Specific entry requirements Ingen
Grading Passed /Not passed
Established by Styrelsen för forskarutbildning
Established 2008-08-28
Purpose of the course
Intended learning outcomes Visa goda färdigheter i att använda Microsoft Word, Excel och powerpoint, samt referenshanteringsprogrammet Endnote.
Visa goda färdigheter i att söka medicinsk information i olika vetenskapliga databaser, med tonvikt på sökningar i Pubmed.
Contents of the course Kursen syftar till att förmedla god kännedom om viktiga funktioner i respektive program via föreläsningar och direkt kopplade datorstödda exempel och övningar. Kursdelarna i informationssökning och referenshantering ges i samarbete med Karolinska Institutets bibliotek.
Teaching and learning activities Föreläsningar, datorstödda gruppövningar
Examination Godkända individuellt genomförda skriftliga övningsuppgifter
Literature and other teaching material Manualer samt arbetsmaterial som producerats av KIB, Spider AB och Form och Kunskap AB
Compulsory elements Inga obligatoriska moment.
Course responsible Michael Fored
Institutionen för medicin, Solna
08-51779181
073-3836397
Michael.Fored@ki.se

Karolinska Univsjh, T2
Enh. för klinisk epidemiologi
17176
Stockholm
Contact person Gabriella Bröms
Institutionen för medicin, Solna


gabriella.broms@ki.se

Johan Reutfors
Institutionen för medicin, Solna


Johan.Reutfors@ki.se