Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2068 Frontlinjer i ledarskapsforskning Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2821 Safety assessment in Drug Discovery and Development Institutet för miljömedicin
2204 Computer aided analysis of qualitative data in NVivo Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2813 Vetenskapligt skrivande inom kvantitativ äldreforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2663 Circulating tumor cells Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
1963 Forskarskolan för kliniker - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för medicin, Solna
2204 Datorstödd analys av kvalitativ data i NVivo Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2676 Developmental and Pediatric Endocrinology Institutionen för fysiologi och farmakologi
2818 Clinical Applications in Musculoskeletal Regenerative Medicine Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2807 Novel fluorescence-based methods in immunology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2068 Frontiers in leadership research Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2407 Aktuell Omvårdnadsvetenskap - teori och praxis Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2806 Laboratory Animal Science for Researchers - Non-Human Primates Komparativ medicin
2823 Motor neuron diseases and frontotemporal dementia: Practical applications of human neuropathology and stem cell modeling Institutionen för neurovetenskap
2876 DNA-sequencing techniques and basic bioinformatics analysis Institutionen för cell- och molekylärbiologi