Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2933 Health risk assessment of reproductive toxicity and endocrine disruptors Institutet för miljömedicin
2973 Fluorescence microscopy: High content image acquisition and analysis Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2929 Hospital acquired infections and antibiotic resistance in high endemic setting Institutionen för folkhälsovetenskap
2986 Adverse outcome pathways (AOPs)-principles and applications in toxicology and health risk assessment Institutet för miljömedicin
2938 Writing and presenting successful grant applications Institutet för miljömedicin
2291 Clinical achievements of reproductive medicine Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2714 Biobanking as a resource for biomedical research Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2972 Basic pharmacoepidemiology in a global context Institutionen för folkhälsovetenskap
2868 Advanced course in SAS programming for health care data Institutionen för medicin, Solna
2983 Hypertension Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
2951 Skeletal biology and regeneration Institutionen för medicin, Huddinge
2891 Baskurs i användning av patientenkäter Institutionen för odontologi
2937 Antibiotikaresistens - ett globalt hot mot modern sjukvård Institutionen för odontologi
2957 Neural Control of Inflammation: An introduction to Bioelectronic Medicine Institutionen för medicin, Solna
2826 Health and medicine in cultural context: introduction to medical anthropology Institutionen för folkhälsovetenskap