Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2818 Clinical Applications in Musculoskeletal Regenerative Medicine Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2807 Novel fluorescence-based methods in immunology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2407 Aktuell Omvårdnadsvetenskap - teori och praxis Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2806 Laboratory Animal Science for Researchers - Non-Human Primates Komparativ medicin
2823 Motor neuron diseases and frontotemporal dementia: Practical applications of human neuropathology and stem cell modeling Institutionen för neurovetenskap
2876 DNA-sequencing techniques and basic bioinformatics analysis Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2875 Non-coding RNA as epigenetic regulators: methods, omics technologies and applications in medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2851 Principer inom cellulär metabolism Institutionen för medicin, Solna
2859 DNA damage and maintenance of genome integrity Institutet för miljömedicin
2720 Hjärntumörer Institutionen för onkologi-patologi
2462 Causal Inference from observational data Institutet för miljömedicin
2720 Brain tumors Institutionen för onkologi-patologi
2067 Genome Integrity Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2883 Regulation of cardiac and smooth muscle contraction. Institutionen för fysiologi och farmakologi
1592 Infections and cancer/Tumour virology Institutionen för onkologi-patologi