Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2964 Medicinsk forskningsetik Institutionen för lärande, informatik, management och etik
3130 Methods for Qualitative Content Analysis Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2616 Frontiers in Cogntive Neuroscience Institutionen för neurovetenskap
3104 The epigenome: a platform for the integration of metabolic and signaling pathways in development and on the path to diseases Institutionen för onkologi-patologi
3070 Mucosal Immunology Institutionen för medicin, Huddinge
3111 Apoptosis: Theory and Methods Institutet för miljömedicin
3139 Basic Immunology Institutionen för medicin, Solna
1790 Exercise in the management and prevention of metabolic diseases Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
2333 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3113 Endothelial cell function and its relevance in cardiovascular disease Institutionen för medicin, Solna
3075 Computational toxicology - methods and applications Institutet för miljömedicin
3145 Pulmonary inflammation Institutet för miljömedicin
2621 Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
3108 Cytostatic Drugs in Research and Cancer Treatment Institutionen för laboratoriemedicin
3066 Metoder för systematisk litteraturöversikt Institutionen för kvinnors och barns hälsa