Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2652 Mesenchymal stem cells -biology and clinical potential. Institutionen för laboratoriemedicin
2644 Människans fysiologi - en översikt Institutionen för fysiologi och farmakologi
2228 Genetic epidemiology Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2857 Orientation in qualitative research methods Institutionen för folkhälsovetenskap
2909 Heart failure - from pathophysiology to evidence based treatment Institutionen för medicin, Solna
2904 Digital photomicroscopy Institutionen för laboratoriemedicin
2433 Clinical Research in Lipid Metabolism Institutionen för medicin, Huddinge
2796 Introduction to Stata for epidemiologists Institutionen för folkhälsovetenskap
2934 Endocrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects Institutet för miljömedicin
2939 Forskarskolan i psykiatri - Biostatistik II Institutionen för medicin, Solna
2910 Malaria, TB and HIV: from bench-to-bedside Institutionen för medicin, Solna
2915 Mechanotransduction in development and cancer Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2705 Basic inflammation Institutionen för medicin, Solna
3031 Introduction to teaching Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2827 Människans Fysiologi - en översikt Institutionen för fysiologi och farmakologi