Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
3009 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsmetodik och Epidemiologi I Institutionen för medicin, Solna
3064 Imaging in neuroscience: with a focus on structural MRI methods Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2219 Bioinformatics for cell biologists Institutionen för cell- och molekylärbiologi
3001 Kvalitativ forskningsmetod Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3040 Aging Societies: Challenges and Opportunities Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2635 Primärvårdsforskning ur ett socioekonomiskt perspektiv Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3045 Computational modelling and data analysis for cognitive neuroscience Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3015 Epidemiologi inom primärvårdsforskning II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3000 Kvalitativa forskningsmetoder - en översikt för odontologisk forskning Institutionen för odontologi
2501 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vaskulärbiologi Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
1974 Phenotyping of genetically engineered mice Komparativ medicin
3026 Cell cycle, cancer and anti-cancer targets Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2722 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Experimentell och klinisk cellterapiforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
3002 Randomiserade kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP) Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2681 Biostatistik II: Linjär regression Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle