Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
3028 Grundkurs i SPSS Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
2902 Health, gender and human rights: an introduction Institutionen för folkhälsovetenskap
2908 Clinical stroke research Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2943 Translational gastrointestinal cancer research Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2846 Integration of Neuroimaging and Cognition in Normal Aging and Dementia Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2418 Methods in molecular biology and their applications in medical research Institutionen för laboratoriemedicin
2729 Biostatistik I: Introduktion för psykiater Institutionen för klinisk neurovetenskap
2958 Introduction to R Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2644 Human physiology - an overview Institutionen för fysiologi och farmakologi
2912 Manuscript writing in English Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2775 KI SÖS kliniska forskarskola/Vetenskapsteori och forskningsetik Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2388 Biology of inflammation Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2798 Applied longitudinal data analysis Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2630 Neurodegenerative disorders II - cellular and molecular mechanisms Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2861 Biomedical Ecology - The microbiota in health and disease Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi