Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2909 Heart failure - from pathophysiology to evidence based treatment Institutionen för medicin, Solna
2904 Digital photomicroscopy Institutionen för laboratoriemedicin
2433 Clinical Research in Lipid Metabolism Institutionen för medicin, Huddinge
2796 Introduction to Stata for epidemiologists Institutionen för folkhälsovetenskap
2934 Endocrine disruptors-molecular mechanisms and adverse effects Institutet för miljömedicin
2939 Forskarskolan i psykiatri - Biostatistik II Institutionen för medicin, Solna
2910 Malaria, TB and HIV: from bench-to-bedside Institutionen för medicin, Solna
2915 Mechanotransduction in development and cancer Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2705 Basic inflammation Institutionen för medicin, Solna
2827 Människans Fysiologi - en översikt Institutionen för fysiologi och farmakologi
3007 Research school KI/SLL 16 weeks - Biostatistics I Institutionen för medicin, Solna
2772 Non-coding RNAs, microRNAs and their role in human diseases Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2780 The developing brain Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2348 Functional Fluorescence Microscopy Imaging (fFMI) in biomedical research Institutionen för klinisk neurovetenskap
3008 Forskarskola KI/SLL 16 veckor - Forskningsetik Institutionen för medicin, Solna