Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Department of Medicine, Solna
1587 Signal transduction in brain diseases Department of Neuroscience
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Department of Clinical Neuroscience
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2378 Challenges in health risk assessment The institute of Environmental Medicine
2381 Survey of Molecular Endocrinology Department of Medicine, Huddinge
2384 Cancer Systems Biology Department of Oncology-Pathology
2490 Manuscript writing Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
2498 Fetma - grundvetenskapliga, kliniska och epidemiologiska aspekter Department of Clinical Sciences, Danderyd Hospital
2488 Tidig tal och komunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer Department for Clinical Science, Intervention and Technology