Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2114 Longitudinal Studies with Qualitative Approach Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
1955 Research school for clinicians - Epidemiology and methodology II Institutionen för medicin, Solna
1961 Research school for clinicians - IT and information retrieval Institutionen för medicin, Solna
1587 Signal transduction in brain diseases Institutionen för neurovetenskap
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2330 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapsteori Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2159 From Science to Business -- Concepts in Biotechnology Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2378 Challenges in health risk assessment Institutet för miljömedicin