Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2114 Longitudinal Studies with Qualitative Approach Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
2177 Research school in Psychiatry - Epidemiology and methodology II Institutionen för medicin, Solna
1955 Research school for clinicians - Epidemiology and methodology II Institutionen för medicin, Solna
1961 Research school for clinicians - IT and information retrieval Institutionen för medicin, Solna
2238 Systems Biology and the Omics Cascade Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
1888 Research in Injury Prevention and Safety Promotion Institutionen för folkhälsovetenskap
2003 Economic evaluations of medical technologies Institutionen för lärande, informatik, management och etik
1686 How to Write and Publish a Scientific Paper in English Institutionen för medicin, Huddinge
1728 Ion channels and receptors Institutionen för neurovetenskap
1587 Signal transduction in brain diseases Institutionen för neurovetenskap
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2330 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapsteori Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle