Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2204 Datorstödd analys av kvalitativ data i NVivo Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2676 Developmental and Pediatric Endocrinology Institutionen för fysiologi och farmakologi
2818 Clinical Applications in Musculoskeletal Regenerative Medicine Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2807 Novel fluorescence-based methods in immunology Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2407 Aktuell Omvårdnadsvetenskap - teori och praxis Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2806 Laboratory Animal Science for Researchers - Non-Human Primates Komparativ medicin
2823 Motor neuron diseases and frontotemporal dementia: Practical applications of human neuropathology and stem cell modeling Institutionen för neurovetenskap
2876 DNA-sequencing techniques and basic bioinformatics analysis Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2875 Non-coding RNA as epigenetic regulators: methods, omics technologies and applications in medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2851 Principer inom cellulär metabolism Institutionen för medicin, Solna
2859 DNA damage and maintenance of genome integrity Institutet för miljömedicin
2720 Hjärntumörer Institutionen för onkologi-patologi
2462 Causal Inference from observational data Institutet för miljömedicin
2720 Brain tumors Institutionen för onkologi-patologi
2067 Genome Integrity Institutionen för cell- och molekylärbiologi