Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2188 Developmental biology for regenerative medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2678 Writing science II Institutionen för onkologi-patologi
2704 Metoder för systematisk litteraturöversikt Institutionen för klinisk neurovetenskap
2692 Molecular Epidemiology Institutet för miljömedicin
2696 NatiOn - Utmaningar för translationell cancerforskning Institutionen för onkologi-patologi
2713 Qualitative Evaluation Methods in Health Care Institutionen för folkhälsovetenskap
1965 Forskarskolan för kliniker - vetenskapsfilosofi Institutionen för medicin, Solna
2758 NatiOn - Introduktion till individualiserad cancermedicin Institutionen för onkologi-patologi
1966 Research school for clinicians - Manuscript writing Institutionen för medicin, Solna
1955 Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik II Institutionen för medicin, Solna
1507 Rörelseapparaten - klinisk utvärdering av funktion och behandling Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
2769 Autophagy in health and disease Institutionen för cell- och molekylärbiologi
1958 Research school for clinicians - Review of scientific publications Institutionen för medicin, Solna
2770 Kliniska prövningar med GCP: Good Clinical Practice - en översikt Institutionen för odontologi
1957 Research school for clinicians - Biostatistics II Institutionen för medicin, Solna