Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2636 Vetenskapligt skrivande II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2615 Mesenchymal stem cells and sarcoma. From biology to clinical management. Institutionen för onkologi-patologi
2626 Perinatologi Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2355 Innovations in cancer therapy -nanomedicine Institutet för miljömedicin
2717 Hematopoiesis and hematopoietic stem cells in health and disease Institutionen för medicin, Huddinge
1992 Good Data Management Practice in Epidemiological Research Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2536 The major global infectious diseases: tuberculosis and HIV Institutionen för medicin, Solna
2667 Practical course in microarray data analysis: mRNA, DNA-methylation and DNA arrays Institutionen för medicin, Solna
2188 Developmental biology for regenerative medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2692 Molecular Epidemiology Institutet för miljömedicin
2696 NatiOn - Utmaningar för translationell cancerforskning Institutionen för onkologi-patologi
2713 Qualitative Evaluation Methods in Health Care Institutionen för folkhälsovetenskap
1965 Forskarskolan för kliniker - vetenskapsfilosofi Institutionen för medicin, Solna
2758 NatiOn - Introduktion till individualiserad cancermedicin Institutionen för onkologi-patologi
1966 Research school for clinicians - Manuscript writing Institutionen för medicin, Solna