Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
1965 Forskarskolan för kliniker - vetenskapsfilosofi Institutionen för medicin, Solna
2758 NatiOn - Introduktion till individualiserad cancermedicin Institutionen för onkologi-patologi
1966 Research school for clinicians - Manuscript writing Institutionen för medicin, Solna
1955 Forskarskolan för kliniker - Epidemiologi och forskningsmetodik II Institutionen för medicin, Solna
2769 Autophagy in health and disease Institutionen för cell- och molekylärbiologi
1958 Research school for clinicians - Review of scientific publications Institutionen för medicin, Solna
2770 Kliniska prövningar med GCP: Good Clinical Practice - en översikt Institutionen för odontologi
1957 Research school for clinicians - Biostatistics II Institutionen för medicin, Solna
2776 KI SÖS kliniska forskarskola/Informationssökning, biblioteks- och IT-kunskap Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2762 Vetenskapligt skrivande och informationskompetens, del I Institutionen för odontologi
2757 NatiOn - Introduktion till livskvalitetsstudier inom cancerforskning Institutionen för onkologi-patologi
2750 Forskarskolan för kliniker - Forskningsetik Institutionen för medicin, Solna
1961 Forskarskolan för kliniker - IT och informationshämtning Institutionen för medicin, Solna
1964 Forskarskolan för kliniker - Retorik och presentationsteknik Institutionen för medicin, Solna
2483 Medical Education Research - theoretical basis and methodologies Institutionen för lärande, informatik, management och etik