Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
3093 Psykoterapiforskning med särskilt fokus på psykometrisk mätning och studiedesign Institutionen för klinisk neurovetenskap
3077 An introduction to genetic and molecular epidemiology Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
1678 The Global Diabetes Epidemic Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
2690 Basic Laboratory Safety Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
3079 Nanoscale materials and device engineering against infections and antimicrobial resistance Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2363 Antigen presentation and T cell activation Institutionen för onkologi-patologi
3076 Cancer Cell Metabolism Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2327 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Infektion, inflammation, immunitet och autoimmunitet Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2434 Undervisning och lärande i högre utbildning: doktorandkurs i pedagogik Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2964 Medicinsk forskningsetik Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2616 Frontiers in Cogntive Neuroscience Institutionen för neurovetenskap
3070 Mucosal Immunology Institutionen för medicin, Huddinge
3075 Computational toxicology - methods and applications Institutet för miljömedicin
3066 Metoder för systematisk litteraturöversikt Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2629 Neurodegenerative disorders I - From molecule to treatment Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle