Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2692 Molecular Epidemiology Institutet för miljömedicin
2696 NatiOn - Utmaningar för translationell cancerforskning Institutionen för onkologi-patologi
2713 Qualitative Evaluation Methods in Health Care Institutionen för folkhälsovetenskap
2758 NatiOn - Introduktion till individualiserad cancermedicin Institutionen för onkologi-patologi
2770 Kliniska prövningar med GCP: Good Clinical Practice - en översikt Institutionen för odontologi
2762 Vetenskapligt skrivande och informationskompetens, del I Institutionen för odontologi
2483 Medical Education Research - theoretical basis and methodologies Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2747 Basic Training in Flow Cytometry Institutionen för medicin, Huddinge
2670 From what to how; contemporary narrative methodology in health care research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2668 Evidensbaserad verksamhet inom hörsel, öron, språk och tal Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2670 Från vad till hur, narrativ metod inom vård och omsorgsforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2799 The psychobiology of emotions Institutionen för klinisk neurovetenskap
2821 Safety assessment in Drug Discovery and Development Institutet för miljömedicin
2663 Circulating tumor cells Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2676 Developmental and Pediatric Endocrinology Institutionen för fysiologi och farmakologi