Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2571 Psykoneuroimmunologi Institutionen för klinisk neurovetenskap
2586 Oral presentation Institutionen för onkologi-patologi
2549 Hur formuleras ett vetenskapligt problem? Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2550 Hur presenteras ett vetenskapligt problem? Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2585 Tillämpad biostatistik Institutionen för onkologi-patologi
2114 Longitudinella studier med kvalitativ ansats Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2557 Cell transplantation Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2590 Writing science Institutionen för onkologi-patologi
2467 Cancer risk assessment Institutet för miljömedicin
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2664 Introduction to modern test theory and test/survey methodology Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2640 NatiOn - Biostatistik I Institutionen för onkologi-patologi
2643 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2642 NatiOn - Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2646 Laboratory Animal Science for Researchers - Rodents and Lagomorphs Komparativ medicin