Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2640 NatiOn - Biostatistik I Institutionen för onkologi-patologi
2643 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2642 NatiOn - Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2636 Vetenskapligt skrivande II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2615 Mesenchymal stem cells and sarcoma. From biology to clinical management. Institutionen för onkologi-patologi
2626 Perinatologi Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2355 Innovations in cancer therapy -nanomedicine Institutet för miljömedicin
2717 Hematopoiesis and hematopoietic stem cells in health and disease Institutionen för medicin, Huddinge
2536 The major global infectious diseases: tuberculosis and HIV Institutionen för medicin, Solna
2667 Practical course in microarray data analysis: mRNA, DNA-methylation and DNA arrays Institutionen för medicin, Solna
2188 Developmental biology for regenerative medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2692 Molecular Epidemiology Institutet för miljömedicin
2696 NatiOn - Utmaningar för translationell cancerforskning Institutionen för onkologi-patologi
2713 Qualitative Evaluation Methods in Health Care Institutionen för folkhälsovetenskap