Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2516 Radiobiology Institutionen för onkologi-patologi
2511 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - IT som forskningsverktyg Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2412 Introduction to the phenomenological research approach in health care science Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2524 Cell migration and invasion Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2527 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2597 Competing risks and multi-state models: concepts, methods and software Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2586 Muntlig presentation Institutionen för onkologi-patologi
2586 Oral presentation Institutionen för onkologi-patologi
2549 Hur formuleras ett vetenskapligt problem? Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2550 Hur presenteras ett vetenskapligt problem? Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2585 Tillämpad biostatistik Institutionen för onkologi-patologi
2114 Longitudinella studier med kvalitativ ansats Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2557 Cell transplantation Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2590 Writing science Institutionen för onkologi-patologi
2467 Cancer risk assessment Institutet för miljömedicin