Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2585 Tillämpad biostatistik Institutionen för onkologi-patologi
2557 Cell transplantation Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2590 Writing science Institutionen för onkologi-patologi
2467 Cancer risk assessment Institutet för miljömedicin
2664 Introduktion till modern test-teori och analys av kliniska tester och enkäter Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2640 NatiOn - Biostatistik I Institutionen för onkologi-patologi
2643 Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2642 NatiOn - Basal kurs inom molekylär onkologi Institutionen för onkologi-patologi
2615 Mesenchymal stem cells and sarcoma. From biology to clinical management. Institutionen för onkologi-patologi
2626 Perinatologi Institutionen för kvinnors och barns hälsa
2355 Innovations in cancer therapy -nanomedicine Institutet för miljömedicin
2717 Hematopoiesis and hematopoietic stem cells in health and disease Institutionen för medicin, Huddinge
2536 The major global infectious diseases: tuberculosis and HIV Institutionen för medicin, Solna
2667 Practical course in microarray data analysis: mRNA, DNA-methylation and DNA arrays Institutionen för medicin, Solna
2188 Developmental biology for regenerative medicine Institutionen för cell- och molekylärbiologi