Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2333 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2159 From Science to Business -- Concepts in Biotechnology Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2378 Challenges in health risk assessment Institutet för miljömedicin
2381 Survey of Molecular Endocrinology Institutionen för medicin, Huddinge
2384 Cancer Systems Biology Institutionen för onkologi-patologi
2413 Stem cells and neurodegenerative disorders Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2490 Manuscript writing Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2498 Fetma - grundvetenskapliga, kliniska och epidemiologiska aspekter Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
2488 Tidig tal och komunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
2465 Pathogenesis and Clinical Aspects of Virus infections in Inflammation and Diseases Institutionen för medicin, Solna
2450 Cell- och molekylärbiologi II - Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle