Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2958 Introduction to R Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2644 Human physiology - an overview Institutionen för fysiologi och farmakologi
2912 Manuscript writing in English Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2798 Applied longitudinal data analysis Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
2630 Neurodegenerative disorders II - cellular and molecular mechanisms Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2861 Biomedical Ecology - The microbiota in health and disease Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi
2873 Kvalitetssäkring av klinisk forskning Institutionen för medicin, Solna
2966 Biostatistik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2532 Multifactorial immune mediated diseases - etiology and pathogenesis Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik
2873 Quality assurance of clinical research Institutionen för medicin, Solna
2967 Vetenskapligt skrivande på engelska Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2755 Forskningsetik Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2917 Pragmatic randomised controlled trials in healthcare Institutionen för folkhälsovetenskap
2537 High throughput functional genomic technologies in biomedical research Institutionen för biovetenskaper och näringslära
2733 Calcium signaling Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset