Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
1678 The Global Diabetes Epidemic Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
1956 Research school for clinicians - Biostatistics I Institutionen för medicin, Solna
1959 Research school for clinicians - How to write grant applications Institutionen för medicin, Solna
2670 From what to how; contemporary narrative methodology in health care research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2668 Evidensbaserad verksamhet inom hörsel, öron, språk och tal Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
1790 Exercise in the management and prevention of metabolic diseases Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
2670 Från vad till hur, narrativ metod inom vård och omsorgsforskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2799 The psychobiology of emotions Institutionen för klinisk neurovetenskap
2535 Pulmonary inflammation Institutet för miljömedicin
2507 Vetenskapsteori och etik, statistik, presentationsteknik och informationssökning Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2813 Scientific writing in quantitative aging research Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2804 Epigenomics methods, mechanisms and application to disease and development Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2068 Frontlinjer i ledarskapsforskning Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2821 Safety assessment in Drug Discovery and Development Institutet för miljömedicin
2204 Computer aided analysis of qualitative data in NVivo Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle