Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

    Startsida
  • Kursplansdatabas för forskarutbildningskurser

KURSPLANER FÖR FORSKARUTBILDNINGSKURSER

Sök via ord i titeln
Sök via kursnummer
Sök via institution

Kursnummer Kursens titel Institution
2114 Longitudinal Studies with Qualitative Approach Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
1587 Signal transduction in brain diseases Institutionen för neurovetenskap
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2378 Challenges in health risk assessment Institutet för miljömedicin
2381 Survey of Molecular Endocrinology Institutionen för medicin, Huddinge
2384 Cancer Systems Biology Institutionen för onkologi-patologi
2413 Stem cells and neurodegenerative disorders Institutionen för cell- och molekylärbiologi
2490 Manuscript writing Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset