Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
1587 Signal transduction in brain diseases Institutionen för neurovetenskap
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2378 Challenges in health risk assessment Institutet för miljömedicin
2381 Survey of Molecular Endocrinology Institutionen för medicin, Huddinge
2384 Cancer Systems Biology Institutionen för onkologi-patologi
2490 Manuscript writing Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
2498 Fetma - grundvetenskapliga, kliniska och epidemiologiska aspekter Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
2488 Tidig tal och komunikationsutveckling relaterad till hörselnedsättning eller andra ogynnsamma faktorer Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik