Syllabus database for doctoral courses

    Startpage
  • Syllabus database for doctoral courses

SYLLABI FOR DOCTORAL COURSES

Search by word in the title
Search by course number
Search by department

Course Number Course Title Department
2114 Longitudinal Studies with Qualitative Approach Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2278 Kronisk inflammation i gastrointestinala system: från molekyler till behandling Institutionen för medicin, Solna
1955 Research school for clinicians - Epidemiology and methodology II Institutionen för medicin, Solna
1961 Research school for clinicians - IT and information retrieval Institutionen för medicin, Solna
1728 Ion channels and receptors Institutionen för neurovetenskap
1587 Signal transduction in brain diseases Institutionen för neurovetenskap
2334 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapligt skrivande Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2330 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Vetenskapsteori Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2331 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Biostatistik II Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2335 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Cell och molekylärbiologi i klinisk forskning Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2478 Epigenetics in Clinical Medicine Institutionen för klinisk neurovetenskap
2159 From Science to Business -- Concepts in Biotechnology Institutionen för lärande, informatik, management och etik
2412 Introduktion till fenomenologisk forskningsmetod i vårdvetenskap Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2402 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Klinisk prövningsmetodik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
2403 Forskarskolan för kliniker i molekylärmedicin - Retorik och presentationsteknik I Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle