Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Komparativ medicin

Kurskod / språk Titel Datum
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2018-05-15 -- 2018-05-17
3036 / Engelska Mouse necropsy 2018-04-11 -- 2018-04-18