Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Komparativ medicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2996 / Engelska Anaesthesia, analgesia and surgery (mice and rats) 2019-05-20 -- 2019-05-24
3036 / Engelska Mouse necropsy 2019-03-06 -- 2019-03-13