Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kurskod / språk Titel Datum
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-01-23 -- 2018-02-13
2133 / Svenska Vetenskapsteori * 2018-02-27 -- 2018-04-24
3049 / Engelska Cellular Signalling 2018-03-19 -- 2018-03-23