Course catalogue doctoral education - VT18

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Courses for department : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Course code / language Title Date
2132 / Swedish Forskningsetik * 2018-01-23 -- 2018-02-13
2133 / Swedish Vetenskapsteori * 2018-02-27 -- 2018-04-24
3049 / English Cellular Signalling 2018-03-19 -- 2018-03-23