Kurskatalog forskarutbildning - VT20

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2019-10-16 och 2019-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursnummer / språk Titel Datum
3049 / Engelska Cellular Signalling 2020-03-23 -- 2020-03-27
3118 / Svenska Forskningsetik * 2020-01-14 -- 2020-02-04
3119 / Svenska Vetenskapsteori * 2020-02-11 -- 2020-04-07
3218 / Engelska Gene and Cell Therapy Product (ATMP) Drug Development 2020-03-30 -- 2020-04-03