Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursnummer / språk Titel Datum
3049 / Engelska Cellular Signalling 2019-03-25 -- 2019-03-29
3118 / Svenska Forskningsetik * 2019-01-15 -- 2019-02-05
3119 / Svenska Vetenskapsteori * 2019-02-19 -- 2019-04-16