Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursnummer / språk Titel Datum
2132 / Svenska Forskningsetik * 2018-09-11 -- 2018-10-02
3081 / Engelska Medical developmental biology 2018-08-27 -- 2018-08-31