Course catalogue doctoral education - VT19

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Courses for department : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Course number / language Title Date
3049 / English Cellular Signalling 2019-03-25 -- 2019-03-29
3118 / Swedish Forskningsetik * 2019-01-15 -- 2019-02-05
3119 / Swedish Vetenskapsteori * 2019-02-19 -- 2019-04-16