Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kurskod / språk Titel Datum
1873 / Engelska Quality of life as an outcome measure in care sciences 2018-03-08 -- 2018-03-23
3029 / Engelska Observation and visual methods in health care sciences research 2018-03-05 -- 2018-04-25
3040 / Engelska Aging Societies: Challenges and Opportunities 2018-04-09 -- 2018-04-27
3045 / Engelska Computational modelling and data analysis for cognitive neuroscience 2018-05-09 -- 2018-05-25