Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursnummer / språk Titel Datum
1814 / Svenska Metoder för kvalitativ innehållsanalys 2018-10-02 -- 2018-11-28
2600 / Engelska Neurogenetics 2018-10-01 -- 2018-10-05
2629 / Engelska Neurodegenerative disorders I - From molecule to treatment 2018-10-08 -- 2018-10-12
2630 / Engelska Neurodegenerative disorders II - cellular and molecular mechanisms 2018-10-15 -- 2018-10-19
3064 / Engelska Imaging in neuroscience: with a focus on structural MRI methods 2018-11-26 -- 2018-11-30
3074 / Engelska Behavioral phenotyping and cognitive studies in rodents 2018-10-22 -- 2018-10-26