Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursnummer / språk Titel Datum
2664 / Engelska Introduction to modern test theory and test/survey methodology 2019-02-07 -- 2019-02-28
2673 / Engelska Introduction to qualitative methods 2019-03-07 -- 2019-04-08
3029 / Engelska Observation and visual methods in health care sciences research 2019-03-04 -- 2019-04-26
3117 / Engelska Alzheimer's Disease: Clinical Features and Pathogenic Mechanisms 2019-03-11 -- 2019-03-15
3123 / Engelska Exploring human movement 2019-02-11 -- 2019-02-22
3131 / Engelska Application of epidemiological methods in aging research 2019-04-01 -- 2019-04-05
3144 / Engelska Computational modelling for cognitive neuroscience and psychiatry research 2019-04-04 -- 2019-05-16