Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2219 / Engelska Bioinformatics for cell biologists * 2018-09-24 -- 2018-09-28
3061 / Engelska Summer school in chronic inflammation 2018-08-19 -- 2018-08-25