Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Kursnummer / språk Titel Datum
3106 / Engelska The cell biology of aging 2019-05-06 -- 2019-05-08
3107 / Engelska CNS injuries and repair 2019-04-01 -- 2019-04-05