Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för onkologi-patologi

Kurskod / språk Titel Datum
2716 / Engelska Breast Cancer: Research and treatment 2018-05-14 -- 2018-05-18
2942 / Engelska The epigenome: a platform for the integration of metabolic and signaling pathways in development and on the path to diseases 2018-06-04 -- 2018-06-08