Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för laboratoriemedicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2044 / Engelska Pathology # 2018-10-15 -- 2018-10-26
2418 / Engelska Methods in molecular biology and their applications in medical research 2018-09-03 -- 2018-09-14
2971 / Engelska Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation 2018-11-07 -- 2018-12-10