Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för laboratoriemedicin

Kurskod / språk Titel Datum
2044 / Engelska Pathology # 2018-05-14 -- 2018-05-25
2953 / Engelska Statistics with R - from data to publication figure 2018-04-25 -- 2018-05-18
2971 / Engelska Introduction to R - data management, analysis and graphical presentation 2018-04-04 -- 2018-05-07
3030 / Engelska Human Papilloma Virus - from molecular biology to global health - an eLearning course 2018-02-05 -- 2018-03-09