Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för laboratoriemedicin

Kursnummer / språk Titel Datum
2953 / Engelska Statistics with R - from data to publication figure 2019-03-11 -- 2019-03-29
3109 / Engelska Pathology # 2019-05-13 -- 2019-05-24