Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för neurovetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
3025 / Engelska Advanced Cell Culture - modelling with human induced pluripotent stem (iPS) cells 2018-01-22 -- 2018-02-02