Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för neurovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
3136 / Engelska Biomimetic Systems - Modelling Human Physiology in Infection Biology 2019-01-21 -- 2019-04-15