Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för folkhälsovetenskap

Kurskod / språk Titel Datum
1447 / Engelska Introductory course in SAS programming 2018-05-14 -- 2018-05-18
2896 / Engelska Core concepts in global health and global burden of disease 2018-04-09 -- 2018-04-13
2928 / Engelska Public Health Research- concepts and theories 2018-03-12 -- 2018-03-23
3032 / Engelska Mixed methods: integration of qualitative and quantitative data within applied health research 2018-04-02 -- 2018-05-01