Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för folkhälsovetenskap

Kursnummer / språk Titel Datum
1846 / Engelska Improving drug use, especially antibiotics 2018-09-12 -- 2018-09-19
2674 / Engelska Practical approaches to qualitative research - based on blended learning 2018-08-27 -- 2018-11-16
2711 / Engelska Social determinants of health 2018-12-03 -- 2018-12-14
2796 / Engelska Introduction to Stata for epidemiologists 2018-09-13 -- 2018-09-14
2797 / Engelska Biostatistics II: Logistic regression for epidemiologists * 2018-09-17 -- 2018-09-28
2917 / Engelska Pragmatic randomised controlled trials in healthcare 2018-10-22 -- 2018-12-03
3078 / Engelska Epidemiology I: Introduction to epidemiology 2018-10-22 -- 2018-10-31