Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kurskod / språk Titel Datum
2940 / Engelska Multi modality imaging in oncology 2018-03-05 -- 2018-03-09