Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Kursnummer / språk Titel Datum
1544 / Engelska Vascular Cell Biology 2019-04-08 -- 2019-04-12
1790 / Engelska Exercise in the management and prevention of metabolic diseases 2019-06-12 -- 2019-06-18
3151 / Engelska Inherited cancer syndromes; Genes predisposing to malignant disease 2019-04-01 -- 2019-04-05