Kurskatalog forskarutbildning - HT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-04-16 och 2018-05-15

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Huddinge

Kursnummer / språk Titel Datum
3070 / Engelska Mucosal Immunology 2018-10-02 -- 2018-10-11
3072 / Engelska Tissue-specific immunology 2018-11-19 -- 2018-11-23