Kurskatalog forskarutbildning - VT18

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Huddinge

Kurskod / språk Titel Datum
2433 / Engelska Clinical Research in Lipid Metabolism 2018-04-16 -- 2018-04-20
2845 / Engelska Cell-based heart regeneration 2018-05-14 -- 2018-05-18