Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Huddinge

Kursnummer / språk Titel Datum
3153 / Engelska Clinical methodologies in metabolic research 2019-05-13 -- 2019-05-17