Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för medicin, Solna

Kursnummer / språk Titel Datum
1626 / Engelska Cytokines in inflammation 2019-03-18 -- 2019-03-29
2760 / Engelska Translational medicine in the field of autoimmunity - an overview 2019-05-06 -- 2019-05-22
2851 / Engelska Principles of cellular metabolism 2019-03-11 -- 2019-03-22
2873 / Svenska Kvalitetssäkring av klinisk forskning * 2019-02-11 -- 2019-02-15
2873 / Engelska Quality assurance of clinical research * 2019-04-08 -- 2019-04-12
2877 / Engelska Practical approach to animal models in cardiovascular research 2019-05-06 -- 2019-05-10
2916 / Engelska Diabetes and cardiovascular diseases 2019-03-14 -- 2019-04-04
2957 / Engelska Neural Control of Inflammation: An introduction to Bioelectronic Medicine 2019-05-13 -- 2019-05-17
3044 / Engelska Basic bioinformatics * 2019-04-15 -- 2019-04-23
3139 / Engelska Basic Immunology 2019-02-04 -- 2019-04-05