Kurskatalog forskarutbildning - VT19

    Startsida
  • Ansökan kan ske mellan 2018-10-15 och 2018-11-15

Kurser för institution : Institutionen för fysiologi och farmakologi

Kursnummer / språk Titel Datum
2644 / Engelska Human physiology - an overview # 2019-01-28 -- 2019-02-08
3149 / Engelska Pain mechanisms: From molecules to treatment 2019-06-03 -- 2019-06-07