Course catalogue doctoral education - VT18

    Startpage
  • Ansökan kan ske mellan 2017-10-16 och 2017-11-15

Courses for department : Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Course code / language Title Date
2621 / Swedish Klinisk forskning och Good Clinical Practice: protokoll, informerat samtycke och ansökan i enlighet med lagar/regler * 2018-02-05 -- 2018-02-09